Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 15 marca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 43986-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. Modernizacja pływalni odkrytej – Etap II.

Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela:

Sławomir Kryjom – tel. 65 520 56 40
Dawid Podgórny – tel. 65 520 56 40.

 

 

Uwaga dnia 7.04.2017 roku dodano informację o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Uwaga! W dniu 30.03.2017 roku dodano informację z otwarcia ofert:

Uwaga! Dodano odpowiedzi na zapytania w dniu 22.03.2017 roku:

Załączniki:

Skip to content