Pogoda w końcu daje za wygraną i możemy uruchomić lodowisko przy ul. 17 Stycznia. Wszystkich miłośników jazdy na łyżwach zapraszamy w sobotę (9 grudnia) od godz. 10:00. W ten dzień wstęp będzie darmowy (wypożyczenie i ostrzenie łyżew odpłatnie). Od niedzieli płatne zgodnie z cennikiem.

Prosimy o dokładne zapoznanie się harmonogramem funkcjonowania (nowe godziny sesji jazdy oraz przerw technicznych), cennikiem biletów oraz regulaminem obiektu, które dostępne są poniżej. W razie jakichkolwiek pytań prosimy dzwonić bezpośrednia do biura lodowiska pod numer 519 642 686.

WAŻNA INFORMACJA DLA WSZYSTKICH LESZCZYŃSKICH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ORAZ ŚREDNICH!

Tak jak w poprzednim sezonie będziemy prowadzić rezerwację tafli w tygodniu w godzinach lekcyjnych dla grup szkolnych. W celu rezerwacji prosimy dzwonić tylko i wyłącznie do biura Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie pod numer 65 520 56 40.

Regulamin

 1. Do korzystania z lodowiska upoważnione są osoby posiadające ważny bilet wstępu.
 2. Bilet wstępu zakupić można w kasie lodowiska.
 3. Bilet należy przekazać osobie wpuszczającej na lodowisko.
 4. Użytkownicy lodowiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem łyżwiarstwa.
 5. Podczas jazdy na łyżwach należy zachować maksymalną ostrożność.
 6. Obowiązkiem osób korzystających z lodowiska jest wykonywanie poleceń organizatorów, porządkowych oraz podawanych przez głośniki.
 7. Za rzeczy pozostawione w szatni, obsługa nie odpowiada.
 8. Za uszkodzenia telefonów komórkowych  oraz innych urządzeń elektronicznych wnoszonych na płytę lodowiska, organizator nie odpowiada.
 9. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 10. Osoby łamiące zasady regulaminu będą wypraszane z lodowiska.
 11. Osoby stale łamiące zasady regulaminu nie będą wpuszczane na lodowisko.
 12. Wypożyczający ponosi pełną odpowiedzialność finansową do ceny zakupu sprzętu wg. faktury za: kradzież, zgubienie lub zniszczenie wypożyczonego sprzętu.
 13. W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska.
 14. Każdy użytkownik lodowiska korzysta z niego dobrowolnie i jest świadomy niebezpieczeństwa oraz możliwości kontuzji i urazów podczas, za co nie ponosi odpowiedzialności właściciel lodowiska.
 15. Dzieci do 7 lat oraz grupy zorganizowane dzieci i młodzieży mogą korzystać z lodowiska tylko pod opieką rodziców lub pełnoletnich opiekunów.
 16. Podczas korzystania z wypożyczalni należy:
  •  z wypożyczonym sprzętem obchodzić się delikatnie i używać zgodnie z przeznaczeniem
  •  nie chodzić w łyżwach poza obszarem wyłożonym gumowymi matami
  • za szkody powstałe wskutek niewłaściwego użytkowania korzystający ponosi pełną odpowiedzialność materialną.
 17. Osoby przebywające na terenie lodowiska zobowiązane są do zapoznania się z regulaminem i jego przestrzegania.
 18. Zabrania się gry w hokeja.
 19. Jednocześnie na lodowisku może przebywać maksymalnie 80 osób.

 Podczas przebywania na lodowisku zabrania się:

 1. Urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw, jazdy pod prąd, potrącania i podcinania.
 2. Jazdy z dziećmi na rękach.
 3. Jazdy na długich łyżwach (panczenach), jazdy z kijami hokejowymi i plecakami.
 4. Wnoszenia na taflę lodowiska puszek, kartonów i butelek z napojami.
 5. Rzucania śnieżkami.
 6. Siadania na bandach lodowiska.
 7. Chodzenia po tafli lodowiska w obuwiu.
 8. Palenia tytoniu i picia alkoholu.
 9. Kobiety w ciąży wchodzą na taflę lodowiska na własną odpowiedzialność.
 10. Spożywania alkoholu i przebywania osób w stanie nietrzeźwym.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ŁYŻEW NA LODOWISKU

 

 1. Łyżwy będące przedmiotem wypożyczenia są własnością Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie.
 2. Przed wypożyczeniem łyżew Klient ma obowiązek zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu.
 3. Wypożyczalnia jest czynna w godzinach otwarcia lodowiska.
 4. Opłatę za wypożyczenie łyżew Klient dokonuje w kasie lodowiska.
 5. Cena za wypożyczenie określona w cenniku opłat dotyczy 1 godziny.
 6. Łyżwy może wypożyczyć osoba fizyczna:

1) pod zastaw ważnego dokumentu tożsamości ze zdjęciem osoby wypożyczającej (legitymacja szkolna lub studencka, prawo jazdy),

2) dobrowolnemu okazaniu dowodu osobistego z podaniem adresu zamieszkania i pisemnego potwierdzenia odbioru łyżew,

3) po wpłacie kaucji w wysokości 150,00 zł

 1. Klient może na jeden dowód tożsamości wypożyczyć maksymalnie dwie pary łyżew.
 2. Klient ponosi pełną odpowiedzialność finansową za kradzież, zgubienie lub uszkodzenie wypożyczonych łyżew,
 3. Dzieciom do lat 10 łyżwy wypożyczane są wyłącznie w obecności osoby pełnoletniej.
 4. Klient odbierając łyżwy zobowiązany jest sprawdzić ich stan, a w razie stwierdzenia wad niezwłocznie poinformować pracownika wypożyczalni.
 5. Klient zobowiązuje się zwrócić łyżwy w stanie, w jakim zostały wydane.
 6. W przypadku zwrócenia łyżew uszkodzonych lub niekompletnych Klient zobowiązuje się uregulować kwotę ustaloną przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie.
 7. W przypadku zgubienia łyżew, będzie pobierana opłata w kwocie wartości ich zakupu.
 8. Na łyżwach można przebywać tylko na tafli lodowiska oraz w miejscach wyłożonych wykładziną gumową.
 9. Klient chodzący po niezabezpieczonym gumami podłożu w wypożyczonych łyżwach zobowiązany jest do pokrycia kosztów ostrzenia łyżew zgodnie z aktualnym cennikiem.
 10. Zabrania się przekazywania innym osobom wypożyczonych łyżew.
 11. Wypożyczenie łyżew jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu

Uwaga: 

Kluczyki do szafek znajdujących się w szatniach będzie można otrzymać:

1) w wypożyczalni za kucją 10,00 zł. dla osób wypożyczających łyżwy,

2) w kasie za kaucją 10,00 zł. dla osób niekorzystających z wypożyczalni.

 

Skip to content