Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym” przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie (działka ewidencyjna nr 10/2, arkusz 88, obręb Leszno) na prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej.

Wykluczona jest inna działalność.

Przedmiotem wynajmu jest: Wynajem powierzchni użytkowej pod działalność hotelarsko-gastronomiczną.

Całkowita powierzchnia użytkowa: 777,60 m2 na co składają się powierzchnia na parterze (89,61m2), 1 piętro (359,27m2) oraz 2 piętro (328,72m2)

Ilość pokoi: 1 piętro budynku – 8 pokoi, 2 piętro – 14 pokoi

Restauracja: zlokalizowana jest na 1 piętrze budynku administracyjno-socjalnego „Czarnego” składająca się z Sali restauracyjnej, pomieszczenia socjalnego, korytarzu, bufetu, magazynu, kuchni i zmywalni o łącznej powierzchni użytkowej 162,44m2

Wszystkie pomieszczenia są zlokalizowane na I i II piętrze budynku administracyjno-socjalnego „Czarnego” przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie (wejście od ulicy Strzeleckiej)

Oferta złożona w postępowaniu może dotyczyć tylko całości powierzchni użytkowej, oferty częściowe nie będą rozpatrywane i zostaną odrzucone.

Cena wywoławcza za metr kwadratowy powierzchni wynosi 12,30 zł brutto

Oferty w formie pisemnej należy składać w terminie do 28 lutego 2018 roku do godziny 12.00 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie, ulica Strzelecka 7 (2 piętro, pok. 207 – sekretariat)

Oferta musi zostać złożona w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Oferta na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym” przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie – HOTEL”. Ponadto na kopercie musi zostać wskazana nazwa oferenta.

Istnieje możliwość obejrzenia pomieszczeń po uprzednim umówieniu się pod numerem telefonu: 065 520 56 40 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej : sekretariat@mosirleszno.pl

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 lutego 2018 roku o godzinie 12.30 w siedzibie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lesznie, ulica Strzelecka 7 (2 piętro, pok. 207 – sekretariat)

Załączniki do pobrania ze strony: www.mosirleszno.pl
1. Załącznik nr 1 – Szczegółowe warunki konkursu
2. Załącznik nr 2 – Regulamin konkursu ofert na wynajem powierzchni użytkowej w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Lesznie
3. Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy
4. Załącznik nr 4 – Wzór umowy najmu

Skip to content