MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno, tel. 65 520 56 40
ogłasza nabór kandydatów na wolne  stanowisko:

Konserwator urządzeń sportowych
Oferujemy zatrudnienie w ramach umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, w zakresie prac pielęgnacyjno – porządkowych terenów zielonych.
Ponadto osoba ubiegająca się o pracę winna posiadać uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.

Termin składania ofert:
do dnia 22 czerwca 2018 r., do godz. 14.30 w sekretariacie MOSiR (p. 207).
Termin dotyczy także ofert przesłanych pocztą.

Skip to content