Zgłoszenie udziału kontrahent podczas „Dni Leszna 2019” w dniu 17 maja 2019 roku w Alei Gwiazd Żużla przy Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie dokonuje tylko i wyłącznie na formularzu pt. „Karta zgłoszenia udziału stoiska wystawienniczego, handlowego lub gastronomicznego w obchodach Dni Leszna 2019”, dostępnego poniżej.

Wypełniony i podpisany Formularz (scan) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@mosirleszno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 2 maja 2019 roku.

Załączniki

Skip to content