Miasto Leszno ogłosiło przetarg na zadanie: „Budowa pełnowymiarowego boiska przy ul. Górowskiej w Lesznie”

Termin składania ofert do dnia 04-04-2023 10:00:00, a otwarcie04-04-2023 10:30:00.

Więcej można informacji można uzyskać: https://platformazakupowa.pl/transakcja/740660

Skip to content