Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Czarnego Budynku

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Opracowanie dokumentacji projektowej termomodernizacji Czarnego Budynku”. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Sławomir Kryjom – e-mail: sekretariat@mosirleszno.pl, tel. 65 520 56 40 Termin składania ofert:…

Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A.Smoczyka

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej równowartości kwoty 30 000 euro, zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na: „Opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia toru żużlowego na Stadionie im. A.Smoczyka”. Osobą uprawnioną ze strony Zamawiającego do porozumiewania się z Wykonawcą jest: Sławomir Kryjom – e-mail: sekretariat@mosirleszno.pl, tel. 65 520 56…

Przebudowa toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 27 marca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 530352-N-2019, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Przebudowa toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest…

Przebudowa toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 12 marca 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 524208-N-2019, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl  i http://mosirleszno.bip.gov.pl/   oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Przebudowa toru speedrowerowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest…

Przetargu nieograniczony: „Modernizacja bandy okalającej tor żużlowy”

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 6 lutego 2019 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 510812-N-2019, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Modernizacja bandy okalającej tor żużlowy” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na…

Skip to content