W A Ż N E !!!
Dzieci i młodzież biorąca udział we wszystkich zajęciach w ramach AKCJI
LATO 2019 zobowiązani są do przedłożenia pisemnej zgody rodziców na
uczestniczenie w zajęciach.

Skip to content