MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI
ul. Strzelecka 7, 64 – 100 Leszno, tel. 65 520 56 40
zatrudni
pracownika ds. płac

Zakres zadań:

 • kompleksowe naliczanie wynagrodzeń dla pracowników
 • sporządzanie deklaracji ZUS, PFRON, PIT, GUS
 • sporządzanie raportów, zestawień płacowych
 • obsługa pracowników w zakresie bieżących spraw płacowych
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi

 Oczekiwania:

 • doświadczenia na podobnym stanowisku – minimum 2 lata
 • praktyczna znajomość przepisów prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz zagadnień z zakresu kadr i płac
 • bardzo dobra znajomość pakietu Ms Office
 • samodzielność oraz doskonała organizacja pracy
 • umiejętność pracy w zespole
 • doświadczenie w obsłudze systemów kadrowo-płacowych i programu Płatnik

Zapewniamy umowę o pracę na pełen etat, stabilne warunki pracy oraz terminowość wypłat wynagrodzeń.

Kontakt: 65 520 56 40,   503 830 823

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lesznie, ul. Strzelecka 7. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail:   inspektor@rodo-krp.pl,  tel. +48 792 304 042.  Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko konserwator urządzeń sportowych, na podstawie artykułu 6 ust. 1 lit. b i art 9 ust. 2 litera b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zwanego dalej RODO. Państwa dane osobowe będą przechowywane:
                 1. do 30 dni, od dnia zakończenia rekrutacji w związku, z którą aplikowali Państwo do pracy, jeśli nie wyrazili Państwo zgody na przetwarzanie danych na potrzeby dalszych                             rekrutacji;
                 2. do 24 miesięcy, od dnia złożenia aplikacji, w przypadku, gdy wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych w celach przyszłych rekrutacji.
W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do ich usunięcia oraz przenoszenia jeśli będzie to możliwe. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie profiluje danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Skip to content