Zamawiający Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie w związku z prowadzonym postępowaniem (znak sprawy:MOSIR.3.2020) o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej kwoty 30.000 euro, zwraca się z uprzejmą prośbą o przedstawienie oferty cenowej na realizację zadania pn.: „Malowanie wiązarów drewnianych (część zewnętrzna) Hali Sportowo-Widowiskowej TRAPEZ w Lesznie”.

Termin składania ofert wyznaczono na dzień 13 października 2020 godz. 9.00.

Termin otwarcia ofert wyznaczono na dzień 13 października 2020 godz. 9.30.

Zapytania związane z realizację przedmiotowego zamówienia prosimy kierować na adres sekretariat@mosirleszno.pl

  1.  Zapytanie ofertowe
  2. Załącznik nr 1 do zapytania
  3. Załącznik 1A przedmiar
  4. Załącznik 1B specyfikacja
  5. Załącznik 1C SST Roboty lakiernicze
  6. Załącznik nr 2 do zapytania ofertowego
  7. Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego
  8. Załącznik nr 4 wykaz osób
  9. Załącznik nr 5 draft umowy
  10. Załącznik nr 6 – oświadczenie wykonawcy RODO

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Skip to content