Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji informuje, że zapisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dziennik Ustaw poz. 700) umożliwiają otwarcie obiektów sportowych na otwartym powietrzu, przy czym w miejscu, w którym jest prowadzona działalność, może przebywać nie więcej jak 25 osób. Na podstawie wyżej powołanego rozporządzenia z obiektów sportowych na otwartym powietrzu mogą korzystać dzieci i młodzież uczestnicząca we współzawodnictwie prowadzonym przez odpowiedni polski związek sportowy.
W związku z powyższym od dnia 16 kwietnia 2021 roku zostaje otwarty Stadion Lekkoatletyczny, Skateplaza i boisko wielofunkcyjne przy ul. Grunwaldzkiej. Od dnia 17 kwietnia 2021 roku zostaną otwarte boiska „Orlik 2012”
Skip to content