Jak co roku w związku z zainteresowaniem mieszkańców Miasta Leszna, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji uruchamia na okres od 1 grudnia 2021 do 29 lutego 2022 roku dyżurujący Orlik przy ulicy Grota Roweckiego 20.

Z boiska korzystać można od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do godziny 20:30. Ewentualnej rezerwacji można dokonać tylko i wyłącznie osobiście na Sali Ćwicznia u pracownika MOSiR. Warunkiem zapaleniem oświetlenia jest ilość uczestników, która wynosi: minimum 12 osób. W weekend nie ma możliwości zapalenia świateł.

Kluby, Stowarzyszanie, Akademie itp. chcące korzystać w tym okresie z boiska Orlik proszone są o kontakt z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji.

Na pozostałych boiskach nie ma możliwości zapalenia świateł w okresie grudzień 2021 – luty 2022 za wyjątkiem Stowarzyszeń Sportowych.

Skip to content