Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie poszukuje pracownika na stanowisko:
konserwator urządzeń sportowych

Podstawowy zakres obowiązków:
– wykonywanie czynności pielęgnacyjno – porządkowych terenów zielonych,
– dbanie o porządek i estetykę w obiektach sportowych,
– wykonywanie drobnych prac remontowych,
– wykonywanie prac załadunkowych i rozładunkowych wynikających z obsługi imprez,
– obsługa imprez sportowych,
– inne bieżące prace gospodarcze.
Mile widziane uprawnienia do kierowania ciągnikiem rolniczym z przyczepami.

Wykształcenie:  minimum zawodowe

Oferujemy:
– umowę o pracę na pełen etat,
– terminowo wypłacane wynagrodzenie,
– stabilne miejsce pracy,
– pracę w zgranym zespole pracowniczym.

Jeśli zainteresowało Cię nasze ogłoszenie i uważasz, że Twoje umiejętności i charakter odpowiadają naszym wymaganiom, prześlij nam swoje CV zawierające poniższą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w związku ze wskazaną w ogłoszeniu rekrutacją oraz w rekrutacjach przyszłych zgodnie z Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2019.1781 z dnia 19.09.2019)”.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w Lesznie, ul. Strzelecka 7. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych Pana Michała Kopacza, z którym można skontaktować się za pomocą adresu e-mail: michal.kopacz@biuro-danych.pl. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu rekrutacji na stanowisko konserwator urządzeń sportowych, na podstawie artykułu
6 ust. 1 lit. b i art 9 ust. 2 litera b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. 2016. 119. 1) – zwanego dalej RODO.

W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo ograniczenia przetwarzania swoich danych, prawo do ich usunięcia oraz przenoszenia jeśli będzie to możliwe. Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Państwa dane osobowe nie są przetwarzane poza strefą Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Administrator nie profiluje danych osobowych. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Dokumentów złożonych w ramach rekrutacji nie zwracamy. Zastrzegamy sobie prawo odpowiedzi na wybrane zgłoszenia.

Termin składania zgłoszeń do dnia 4 marca 2022 roku godz. 14:00

Nasze dane kontaktowe:
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Strzelecka 7,  64-100 Leszno
sekretariat@mosirleszno.pl
www.mosirleszno.pl
tel.: 65 520 56 40
503 830 823 

 

Skip to content