W dniu dzisiejszym Orlik przy Ćwiczni został przekazany firmie Anmed Sp. z o.o. z/s w Dzierżysławie, która w ramach podpisanej umowy wykona:

  • natrysk powierzchniowy nawierzchni poliuretanowej
  • malowanie linii
  • demontaż i montaż nowych ławek
  • wykonanie nowego piłkochwytu dla boiska poliuretanowego
  • wymianę siatki ogrodzeniowej i piłkochwytowej boiska z trawy syntetycznej
  • miejscowa wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej
Skip to content