Z dniem 1 marca powracają do życia miejskie boiska Orlik-2012 oraz Skateplaza w związku z tym przekazujemy kilka ważnych informacji.

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Górowskiej 49 i Łowieckiej 33.

Obiekty czynne będą od poniedziałku do piątku do godziny 21:00, w soboty od 14:00 do 20:00 a w niedzielę od 14:00 do 19:00. W tych godzinach pracownicy MOSiR będą pełnić dyżury. Przypominamy, że rezerwacji boisk można dokonywać tylko i wyłącznie osobiście u pracowników MOSiR.

Kompleks Boisk Sportowych „Moje Boisko Orlik 2012” przy ul. Gen. Grota Roweckiego 20

Obiekt obecnie jest nieczynny w związku z modernizacją i przekazaniem Anmed Sp. z o.o. z/s w Dzierżysławie, która w ramach podpisanej umowy wykona:

– natrysk powierzchniowy nawierzchni poliuretanowej
– malowanie linii
– demontaż i montaż nowych ławek
– wykonanie nowego piłkochwytu dla boiska poliuretanowego
– wymianę siatki ogrodzeniowej i piłko-chwytowej boiska z trawy syntetycznej
– miejscowa wymianę nawierzchni z trawy syntetycznej

Skateplaza

Obiekt dostępny jest cały rok, jednak od 6 marca codziennie do godziny 21:00 na obiekcie pełniony będzie dyżur przez pracowników MOSiR, u których będzie można dokonywać rezerwacji boiska tylko i wyłącznie osobiście.

WC będzie również dostępne tylko w czasie pełnienia ww. dyżurów.

Skip to content