Zgłoszenie stoiska podczas „Dni Leszna 2023” w dniu 26 maja 2023 roku w Alei Gwiazd Żużla przy Stadionie im. A. Smoczyka w Lesznie dokonuje tylko i wyłącznie na podstawie formularza pt. „Karta zgłoszenia”, dostępnego poniżej.

Wypełniony i podpisany Formularz (scan) należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:
sekretariat@mosirleszno.pl w nieprzekraczalnym terminie do 24 maja 2023 roku.

Uwaga! Formularz należy złożyć dla stoisk handlowych z wyłączeniem stoisk gastronomicznych.

Załączniki:

Więcej o tym wydarzeniu na stronie organizatora 

Skip to content