Zadanie inwestycyjne p.n. „Modernizacja Kompleksu Sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Grota Roweckiego 20 w Lesznie” polega przede wszystkim na natrysku powierzchniowym nawierzchni poliuretanowej, malowaniu linii boisk, demontażu i montażu nowych ławek, wykonaniu nowego piłkochwytu dla boiska poliuretanowego, wymiany siatki ogrodzeniowej i piłko-chwytowej boiska z trawy syntetycznej oraz miejscowej wymiany nawierzchni z trawy syntetycznej. Dofinansowanie na tą inwestycję z budżetu państwa wynosi 92.200.000 zł.