Modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 17 października 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 637301-N-2018, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Modernizacja lodowiska – budowa zadaszenia”. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na…

Budowa Kontenerów Kultury – miejsce spotkań młodych

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 15 czerwca 2018 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 573897-N-2018, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/ oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Budowa Kontenerów Kultury – miejsce spotkań młodych” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest…

Ogłoszenie: Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym” przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie (działka ewidencyjna nr 10/2, arkusz 88, obręb Leszno) na prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej. Wykluczona jest inna działalność. Przedmiotem wynajmu jest: Wynajem powierzchni użytkowej pod działalność hotelarsko-gastronomiczną. Całkowita powierzchnia użytkowa: 777,60 m2 na co składają się powierzchnia na parterze (89,61m2), 1 piętro (359,27m2)…

Ogłoszenie: Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym” przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie (działka ewidencyjna nr 10/2, arkusz 88, obręb Leszno) na prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej. Wykluczona jest inna działalność. Przedmiotem wynajmu jest: Wynajem powierzchni użytkowej pod działalność hotelarsko-gastronomiczną. Całkowita powierzchnia użytkowa: 777,60 m2 na co składają się powierzchnia na parterze (89,61m2), 1 piętro (359,27m2)…

Ogłoszenie: Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym” przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie (działka ewidencyjna nr 10/2, arkusz 88, obręb Leszno) na prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej. Wykluczona jest inna działalność. Przedmiotem wynajmu jest: Wynajem powierzchni użytkowej pod działalność hotelarsko-gastronomiczną. Całkowita powierzchnia użytkowa: 777,60 m2 na co składają się powierzchnia na parterze (89,61m2), 1 piętro (359,27m2)…

Budowa Kontenerów Kultury przy Sali Sportowej Ćwicznia

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 29 listopada r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 624079-N-2017, na stronie internetowej www.mosirleszno.pl i http://mosirleszno.bip.gov.pl/  oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. „Budowa Kontenerów Kultury przy Sali Sportowej Ćwicznia” Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.mosirleszno.pl  i http://mosirleszno.bip.gov.pl/. Specyfikację…

Konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym”

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie ogłasza konkurs ofert na wynajem powierzchni użytkowej w budynku administracyjno-socjalnym „Czarnym” przy ulicy Strzeleckiej 7 w Lesznie (działka ewidencyjna nr 10/2, arkusz 88, obręb Leszno) na prowadzenie działalności hotelarsko-gastronomicznej. Wykluczona jest inna działalność. Przedmiotem wynajmu jest: Wynajem powierzchni użytkowej pod działalność hotelarsko-gastronomiczną. Całkowita powierzchnia użytkowa: 757,73 m2 na co składają się powierzchnia na parterze (89,61m2), 1 piętro (337,75m2)…

Modernizacja pływalni odkrytej – Etap II

Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 15 marca 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 43986-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. Modernizacja pływalni odkrytej – Etap II. Wszelkich wyjaśnień związanych z postępowaniem udziela: Sławomir Kryjom – tel. 65 520…

Przebudowa głównej alei prowadzącej na Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Przebudowa głównej alei prowadzącej na Stadion im. Alfreda Smoczyka w Lesznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą Zamawiający – Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie, przy ul. Strzeleckiej 7 informuje, że w dniu 21 lutego 2017 r. w Biuletynie Informacji Publicznych pod numerem 28719-2017 oraz w siedzibie Zamawiającego przy ul. Strzeleckiej 7, 64-100 Leszno, zostało zamieszczone ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla zadania p.n. Przebudowa głównej alei…

Skip to content